اشتراک گذاری
محل به اشتراگ گذاری برای شبکه های اجتماعی برای معرفی بهتر سایت و یافتن مشتریان و بازدیدکنندگان بیشتر

خبراخبار سایت و یا مقالات اموزشی و مطالب خواندنی در صفحاتی مشابه این نمایش داده می شوند.

محل تمایش عنوان مطلب و یا خبر

1392-05-18 مدیر سایت عمومی 2 نظر
خبر 1

از مهمترین توانایی های الگوهای ایرسا می توان به قابلیت Responsive بودن یا همان پاسخگو بودن سایت برای صفحه نمایش هایی با اندازه های گوناگون اشاره کرد. این فناوری سایت های ایرسا را نسبت به خیلی از سایت های دیگر متمایز کرده است. شما میتوانید براحتی سایت خود را هر صفحه نمایشی مانند صفحه نمایش های عریض و یا تبلت ها و همچنین گوشی های تلفن همراه تماشا کنید و سایت شما همچنان ساختاری منظم و مرتبی متناسب با محیط قابل نمایش خود داشته باشد.

ادامه

محل تمایش عنوان مطلب و یا خبر

1392-05-18 مدیر سایت عمومی 2 نظر
خبر2

از مهمترین توانایی های الگوهای ایرسا می توان به قابلیت Responsive بودن یا همان پاسخگو بودن سایت برای صفحه نمایش هایی با اندازه های گوناگون اشاره کرد. این فناوری سایت های ایرسا را نسبت به خیلی از سایت های دیگر متمایز کرده است. شما میتوانید براحتی سایت خود را هر صفحه نمایشی مانند صفحه نمایش های عریض و یا تبلت ها و همچنین گوشی های تلفن همراه تماشا کنید و سایت شما همچنان ساختاری منظم و مرتبی متناسب با محیط قابل نمایش خود داشته باشد.

ادامه