اشتراک گذاری
محل به اشتراگ گذاری برای شبکه های اجتماعی برای معرفی بهتر سایت و یافتن مشتریان و بازدیدکنندگان بیشتر

تعرفه هاصفحه نمایش تعرفه های مربوط به محصولات

طرح قرمز

15.000 تومان/ماه

 • استفاده از مطالب آموزشی
 • پرسش و پاسخ رایانه ای
 • سفارش محصول
 • عدم دانلود
 • عدم معرفی شما
 • 2درصدتخفیف

طرح آبی

16.000 تومان/ماه

 • استفاده از مطالب خبری
 • پرسش و پاسخ کاربردی
 • خرید محصول
 • یک ماه دانلود
 • معرفی شرکت شما
 • 6درصدتخفیف

طرح سبز

17.000 تومان/ماه

 • استفاده از مطالب علمی
 • پرسش و پاسخ کامپیوتری
 • بازدید محصول
 • مقالات و نرم افزار دانلود
 • معرفی همکاران
 • 8درصدتخفیف

طرح صورتی

18.000 تومان/ماه

 • استفاده از کتابها
 • پرسش و پاسخ علمی
 • نمایش محصول
 • مقالات و اخبار دانلود
 • معرفی رزومه ایرسا
 • 10درصدتخفیف