الگوی چهارم ایرسا فناوری
.باعضویتدر سایت از امکانت بهتری برخوردار شوید
عنوان مطلب
از مهمترین توانایی های الگویهای ایرسا می توان به قابلیت واکنشگرا بودن یا همان پاسخگو بودن سایت برای صفحه نمایش هایی با اندازه های گوناگون اشاره کرد. این فناوری سایت های ایرسا را نسبت به خیلی از سایت های دیگر متمایز کرده است. شما میتوانید براحتی سایت خود را هر صفحه نمایشی مانند صفحه نمایش های عریض و یا تبلت ها و همچنین گوشی های تلفن همراه تماشا کنید و سایت شما همچنان ساختاری منظم و مرتبی متناسب با محیط قابل نمایش خود داشته باشد.
ملاقات تیم ما
این فناوری سایت های ایرسا را نسبت به خیلی از سایت های دیگر متمایز کرده است. شما میتوانید براحتی سایت خود را هر صفحه نمایشی مانند صفحه نمایش های عریض و یا تبلت ها و همچنین گوشی های تلفن همراه تماشا کنید و سایت شما همچنان ساختاری منظم و مرتبی متناسب با محیط قابل نمایش خود داشته باشد.