الگوی چهارم ایرسا فناوری
.باعضویتدر سایت از امکانت بهتری برخوردار شوید
عنوان پروژه و یا محصول
در این قسمت داده های مربوط به معرفی خدمات شما از بانک واکشی می شود. جا دارد در همین قسمت اشاره ای به توانایی های سایت های ایرسا داشته باشیم ؛ از مهمترین توانایی های الگوهای وب سایت ایرسا می توان به قابلیت واکنشکرا بودن یا همان پاسخگو بودن سایت برای صفحه نمایش هایی با اندازه های گوناگون اشاره کرد. این فناوری سایت های ایرسا را نسبت به خیلی از سایت های دیگر متمایز کرده است. شما میتوانید براحتی سایت خود را هر صفحه نمایشی مانند صفحه نمایش های عریض و یا تبلت ها و همچنین گوشی های تلفن همراه تماشا کنید و سایت شما همچنان ساختاری منظم و مرتبی متناسب با محیط قابل نمایش خود داشته باشد.